3º Bachillerato  Notas001

Estudis artístics, psicològics i d’ empresa.

 1959-60-61 : Màxima nota en dibuix. Tres primers cursos batxillerat.              Jesuïtes de Casp. Barcelona.

1964-65 : Dibuix amb l’artista Sr. Neolasc Valls. Barcelona

1975-99 : Ioga i Relaxació. Yoga International Institute. Escola Catalana de       Relaxología, Leonar Orr i d’altres…

1986-88 : Pintura amb l’artista Joan Ferrer. Berga ( Barcelona ).

1997 : Dibuix amb l’artista Manuel Sánchez.Barcelona.                                               Morfo psicologia amb el psicòleg Sr. Mellado. Psicograf. Barcelona.                     Corel Draw en el CEK Firem. Barcelona.

1998 : Pla d’Empresa. Barcelona Activa.

1999 : Pel·lícules animades. Escola Massana. Barcelona.

2007 : Retrats amb els artistes Josep Mª Cabané y Ernesto Fontecilla. Escola Massana. Barcelona.

2008 : Photoshop CS on line. Liber Consultores. Campanilla ( Málaga).

2009 : Power Point 2007 on line. Liber Consultores.                                                                                                        English Beginners 1 – 3 on line. Liber Consultores.                                                                                                  Començo un nou projecte per crear nous serveis que milloraran l’animació

2010 : Renovació de la Web i capacitació com a webmaster.

2012-2013: Teràpies manuals, amb estudis sobre anatomia i fisiologia

2014: Retrat de figura amb l’artista Joan Ferco. Cercle Artístic S. Lluc Barcelona.                                                                Muntatges amb tableta gràfica amb l’artista Xano Armenter. Cercle Artístic S. Lluc Barcelona